6/3/08

Ελπιδοφόρο

Στο σκοτεινό δωμάτιο
μπήκε από το φεγγίτη
μια ηλιαχτίδα
και φώτισε το πρόσωπό του.

Κι αυτός σκέφτηκε:
«Όσο υπάρχουν τέτοιες ηλιαχτίδες
δε χάθηκε η ελπίδα
απ᾽ τον κόσμο...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: